Loading…

Usage

*** English translation will follow ***

 

Voor de inzet van de grondstoffen wordt uitgegaan van ‘Fit for Purpose’. De grondstoffen worden passend gemaakt bij de gewenste productkwaliteit en verwerkt met zo laag mogelijk energieverbruik en minimale vezelbeschadiging. In de toekomst zal biomassa volledig en efficiënt moeten worden benut. Praktisch gezien hebben de oudpapierverwerkende bedrijven intussen voor nagenoeg alle nevenstromen nuttige toepassingen kunnen vinden. Vaak zijn de opbrengsten echter nog beperkt en is er ruimte voor verhoging van de opbrengsten van deze nevenstromen. Naast optimale inzet van de vezels dienen ook de andere componenten van de ingezette grondstof in de toekomst met maximale waarde toegepast te gaan worden op de eigen locatie of elders. Hieronder vallen naast fines en kunststoffen ook de opgeloste delen zoals hemicellulose en suikers, lignine en planteninhoudsstoffen. Het gaat om toepassing als bouw- en constructiemateriaal, productie van micro- en nanocellulose en chemische bouwstenen alsmede hoogwaardige minderheidscomponenten. De opgeloste fractie wordt vandaag de dag nog vernietigd in de zuivering of omgezet tot biogas maar voor de toekomst wordt gewerkt aan conversie tot materialen zoals PHA en alginaat.

De huidige marktontwikkelingen in verpakkingen laten een verschuiving naar laminaten, multi-materialen en extra natsterke en barrièrematerialen zien. Onze oudpapierverwerkende bedrijven ondervinden in toenemende mate problemen met de recycling als dit soort nieuwe materialen in het oudpapier voorkomen. Tegelijkertijd ontwikkelen productontwikkelaars nieuwe producten die steeds lastiger te recyclen zijn. Zeker binnen de circulaire economie is de discussie rondom recyclebaarheid belangrijk om ervoor te zorgen dat de kringloop steeds verder gesloten kan worden en dat alle ketenpartners daarbij op één lijn zitten. Recyclability kan daarbij bekeken worden vanuit het standpunt van de papiermaker, waarbij recycling van oudpapier in de papier- en kartonproductie centraal staat. Aan de andere kant kan het bekeken worden vanuit het oogpunt van productontwikkelaars, waar recyclability een producteigenschap is. In samenwerking met de leerstoel papierproductie van de TU Darmstadt wordt gewerkt aan beoordelingsmethodieken voor recycling en recyclability die in 2018/2019 beschikbaar komen.

Sinds de start van KCPK wordt gewerkt aan het opwaarderen van vezels. Een belangrijke eigen ontwikkeling is de Compressie-refiner. In 2014 – 2017 zijn twee machines gebouwd; één op laboratoriumschaal en een pilot-installatie die tot 500 kg vezels per uur kan verwerken. Vanaf 2017 wordt vooral toepassingsonderzoek gedaan voor en in samenwerking met de VNP-leden. De tweede helft van 2017 is de installatie uitgebreid geëvalueerd door SmurfitKappa en er is besloten dat hun onderzoek verlengd wordt tot de zomer van 2018 en mede gericht zal zijn op de opschaling tot industriële bulkschaal. In de tweede helft van 2018 zal nog onderzoek gedaan worden door KCPK naar de inzetbaarheid voor alternatieve vezelgrondstoffen en daarmee wordt de actieve bijdrage van KCPK afgerond. Verwacht wordt dat nog dit jaar gesprekken zullen starten over het verlenen van licenties aan derden voor de commercialisatie van de technologie.