Loading…

Availability

*** English translation will follow ***

 

In dit thema wordt bekeken hoe de toekomstige grondstofvoorziening en -kwaliteit zeker gesteld kan worden op basis van hout- en oudpapiervezels aangevuld met vezels uit nieuwe bronnen.

Basis voor toekomstige inzet is inzicht in de samenstelling van de toekomstige vezelbronnen en de ontwikkeling van aanvullende isolatie-, fractioneer- en conversietechnologieën. Er wordt de komende jaren een actieve bijdrage geleverd aan nieuwe technologieën voor de verwerking van alternatieve vezelbronnen, inclusief verwerking van fracties die niet direct relevant zijn voor de papierproductie. De betrokkenheid van KCPK loopt tot aan het evalueren van de nieuwe technologieën tot pilotinstallatie schaal. Waar mogelijk gebeurt dit on-site.

Voor oudpapier wordt het gehele traject gedekt van inzameling, droge sortering en hergebruik van vezels, vulstoffen en valorisatie van alle andere fracties in het oudpapier. Op dit gebied is de afgelopen jaren een goede kennisbasis opgebouwd en die kennis is beschikbaar in de vorm van beschrijvingen van alle mogelijke verwerkingsopties van de stromen die in het eigen proces beschikbaar komen. In 2018 en 2019 wordt gewerkt aan detectiesystemen voor productvreemde vervuilingen in oudpapier, sorteersystemen en beoordelingsmethodieken voor recycling en recyclability.

Voor het integraal benutten van plantengewassen wordt vooral onderzoek gedaan naar inzet van:

 • Specifieke (lokaal) geteelde gewassen en dan met name Miscanthus en Hennep
 • Natuurlijk veelvuldig voorkomende gewassen en dan met name Bermgras, Natuurgras en in mindere mate Riet en Lisdodde
 • Land- & tuinbouwafval

Ontwikkeling gebeurt met aangesloten bedrijven, CSF / DBC en alle relevante stakeholders voor verwerking op eigen locatie of elders. Tot aan 2020 zijn de volgende activiteiten voorzien:

 • Bio-pulping; inzet van schimmels en enzymen om de ontsluiting van de vezels te ondersteunen
 • Mechanische fractionering van de vezelgewassen via o.a. persen (Newfoss, RheinTech) of Extrusietechnologie (Miscancell)
 • Chemische ontsluiting van plantenstromen via G2 technologie / Metaalhalogeniden (Schut Papier, Sugerdaddy-Cellulosics)
 • Voor vezelfracties wordt praktisch onderzoek gedaan naar de verwerkbaarheid in de bestaande papier- en kartonproductieprocessen en de bijdrage die de vezels kunnen leveren aan de papier- en kartonkwaliteit
 • Voor de suiker- en ligninefractie wordt onderzoek gedaan naar de inzet in onze industrie voor o.a. oppervlakteafwerking
 • Voor de overige fracties zoals de eiwitten, oliën, vetten en mineralen wordt meegewerkt aan het vinden van toepassingen buiten onze industrie
 • In samenwerking met o.a. Texperium en KIEMT is voor 2018 de vorming van een regionaal natuurvezelcluster voorzien dat de ontwikkelingen van de nieuwe technologieën ondersteunt.
 • Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van 2 MKB-netwerken die in 2018 – 2021 samenwerken met de hogescholen Van Hall Larenstein en de Hogeschool Arnhem Nijmegen op het gebied van beschikbaarheid en verwerking van biomassa. Voor de verdere uitbreiding van de activiteiten is een overzicht opgesteld van de relevante lectoraten voor het werkgebied.
 • In samenwerking met Schut Papier wordt in 2018 / 2019 een pilotfaciliteit opgezet op het terrein van de papierfabriek voor ontsluiting van nieuwe grondstoffen en beoordeling van vezelkwaliteit in nieuwe grondstoffen.