Loading…

Low energy and carbon 2028

*** English translation will follow ***

 

Als onderdeel van de positionering van KCPK zijn in 2017 door het bestuur de werkgebieden opnieuw gedefinieerd. Het werkgebied Technologie & Procesvoering heeft een nieuw thema gekregen, gericht op technologieën die de papier- en kartonfabrieken op eigen terrein kunnen toepassen en die tot significante energiebesparingen en CO2-emissiereducties kunnen leiden. Daarnaast richt het thema zich op technieken die rechtstreeks de CO2 emissies reduceren of zelfs onze industrie zouden kunnen omvormen tot een CO2-sink. De focus van het werkgebied ligt op ontwikkelingen die snel of op een termijn van maximaal 10 jaar op (kleine) industriële schaal geïmplementeerd kunnen worden.

Voorzien is dat in het najaar van 2018 voor dit thema een volledige roadmap door het bestuur wordt vastgesteld. Als basis daarvoor wordt een project uitgevoerd met als doelstelling “Het verzamelen en beoordelen van technologieën die bij gezamenlijke toepassing het theoretisch mogelijk moeten maken om papier en karton te produceren met 75% minder energie / CO2 emissie en die in 2028 minimaal op (kleine) industriële schaal geïmplementeerd kunnen worden”. De resultaten worden gepresenteerd als volledig overzicht bestaande uit factsheets van de afzonderlijke technologieën die direct of indirect een significante bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van het energieverbruik en daarmee de CO2-emissies voor een of meerdere productgroepen binnen onze industrie, alsmede een roadmap tot aan 2028 voor samenwerkingsprojecten.

Voor het scannen wordt een contest uitgeschreven die zich richt op de universiteiten en hogescholen in Nederland alsmede de Europese universiteiten en hogescholen met pulp- en papierfaculteiten en instituten via EFPRO en de PhD Summerschool in oktober 2017 in Graz. In beide gevallen wordt de doelgroep schriftelijk en via persoonlijke contacten aangesproken. Voor de drie beste ideeën wordt prijzengeld beschikbaar gesteld.
Voor het scouten wordt gebruik gemaakt van de industriële netwerken van KCPK / VNP en de papierfabrieken. Zowel bedrijven, technologische instituten, brancheorganisaties als de kennisverenigingen (ISPT, NWGD, etc.) van verschillende industriële sectoren (papierketen, voeding, chemie, textiel, etc.) worden benaderd over de (komende) beschikbaarheid van technologieën die een significante bijdrage zouden kunnen leveren aan onze sector. De resultaten van scannen en scouten worden gecombineerd met alle ideeën die via de CSF4 beschikbaar komen. Speciale aandacht hierbij is nodig voor de mogelijkheden om de ideeën te patenteren of juist publiek te maken zodat er geen patent meer op aangevraagd kan worden.
In het onderdeel studie worden alle technologieën op hoofdlijnen beoordeeld en bij een potentieel significante besparing ook doorgerekend en beschreven. Per relevante technologie leidt dit tot een factsheet waarbij de energiewinst per functionele eenheid wordt weergegeven volgens een AxBxC benadering:

  • A = productie; bulk of specialiteiten;
  • B = grondstof / stofbereiding; verse vezels, oudpapier eenvoudig of oudpapier met ontinkting;
  • C = machine concept; massief-, vouw-, vorm-, (golf)papier, pakpapier of tissue.

Het onderdeel studie wordt afgerond middels een concept-rapport dat binnen het DB besproken kan worden zodat het DB een selectie kan maken van de technieken die vervolgens uitgewerkt moeten worden in samenwerkingsprojecten en welke technieken onderdeel gaan worden van de roadmap op brancheniveau. Vanaf zomer 2018 zullen op basis van de voorlopige resultaten van de inventarisatie door het bestuur een selectie van onderwerpen worden gemaakt waarvoor projectvoorstellen zullen worden uitgewerkt.

Op 1 november 2018 zal “Koolstofarm 2028” het centrale thema vormen voor het internationale evenement dat die dag de inhoudelijke invulling vormt van de viering van het 20-jarig jubileum van KCPK.