Loading…

Efficient processes

*** English translation will follow ***

 

Het thema Efficiënte procesvoering omvat procesinnovaties om zo resource-efficiënt als mogelijk te kunnen produceren, met als resultaat een energie-efficiënt productieproces. Leidraad voor energie-efficiëntie is de methodiek van de trias energetica: ten eerste het terugdringen van de energievraag, ten tweede het verhogen van de interne energiebenutting en als derde het duurzaam opwekken van energie. Specifiek voor de sector ligt de focus op het drogen en de drogers als meest energie-intensieve procesonderdeel in het productieproces. Door bij de bron te beginnen kan effectief een grotere reductie bereikt worden die doorwerkt over de gehele keten. Warmte-integratie gaat om het koppelen van warmtebronnen en de warmtegebruikers om zo het specifiek en finaal energieverbruik te minimaliseren. Door veranderingen op de energiemarkt is de inzet van elektriciteit in het productieproces kosteneffectief mogelijk. Elektrificatie en de toepassing van nieuwe (droog)technieken gebaseerd op microgolf en inductief komen binnen bereik om het bestaande proces efficiënter te maken en te gaan flexibiliseren door hun veel grotere selectiviteit en kortere responstijden.

Activiteiten binnen het thema:
De afgelopen jaren is het door de Gasunie ontwikkelde droogmodel doorontwikkeld tot een SED, een model dat zo gebruiksvriendelijk is dat verschillende fabrieken het nu zelf toepassen. Het SED model is voor de Nederlandse fabrieken op licentiebasis beschikbaar. In 2016 en 2017 is geïnvesteerd in verschillende sensoren die gebruikt kunnen worden in de droogpartij, inclusief een aantal low-cost draadloze sensoren voor o.a. vocht en temperatuur. Deze sensoren zijn gecombineerd met het SED model. Het SED model wordt ook gecombineerd met vaste sensoren en nieuwe dataverwerkingsopties waardoor het model ook dynamisch ingezet zou kunnen worden.

De droogkennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd is de basis voor bedrijfsadvisering betreffende optimalisatie van de droogpartijen die bij verschillende bedrijven al succesvol is afgerond en waarvoor ook in 2018 al verschillende nieuwe opdrachtgevers zijn.

Voor het scannen van de ontwikkelingen bij de kennisinfrastructuur wordt gewerkt aan vaste samenwerkingen met hogescholen. Met het energie lectoraat van Saxion Hogeschool is een RAAK-netwerk in ontwikkeling gericht op energie-efficiëntie bij flexibilisering van de productie. Met het lectoraat van de Hogeschool Rotterdam wordt gewerkt aan de inzet van warmtepompen.

Scouten gebeurt vooral via Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), de Nederlandse Werkgroep Drogen (NWGD), Netherlands Separation Process Network (NL GUTS) en het Dutch Process Intensification Network (PIN-NL) waarbij ook veel van onze technologie-toeleveranciers en de relevante kennisinstellingen actief betrokken zijn. Bumaga speelt hierin een betaalde expertrol die in ieder geval tot eind 2019 doorloopt.

Mede als onderdeel van flexibilisering van de productie is een samenwerkingsverband opgezet rondom technologieontwikkeling gericht op toepassing van Ultrageluid en Microgolf op papier- en kartonmachines om het drogen efficiënter en flexibeler te maken. Er is al er een dynamische microgolfdroger op kleine pilotschaal beschikbaar. Begin 2019 moet deze installatie gecombineerd gaan worden met een ultrageluid unit waarmee de bladstructuur kan worden beïnvloed.

In de Papiertuin is een installatie gebouwd op pilotschaal om voor oppervlakteafwerking meerdere doserings- en droogprincipes alsmede nieuwe additieven te testen. Deze installatie wordt ook voor de proeven met ultrageluid gebruikt.