Loading…

End Products

*** English translation will follow ***

Eindproducten maakt de vertaalslag van trends in de markt naar de Nederlandse papier- en kartonindustrie. Papier en karton gebaseerde producten bieden kansen voor toenemende consumentenbehoeften en -trends als duurzaamheid, veiligheid, toegevoegde functionaliteiten, intelligente verpakkingen, meer klein- en consumentenverpakkingen, andere grondstoffen, bewustwording en efficiëntere ketens. Ook al verandert het gebruik, de vraag naar papier en karton blijft wereldwijd ook de komende jaren nog groeien. Innovatie en business development worden steeds belangrijker en onze industrie heeft de toekomst in specialisatie. Daarnaast spelen MKB-toeleveranciers en −afnemers een cruciale rol bij innovaties op het gebied van nieuwe toepassingen van papier en karton. Door onderzoek, ontwikkeling, innovatie, demonstratie, implementatie, consortiavorming en de link tussen industrie en wetenschap verwezenlijkt het Platform Eindproducten die visie. Vanuit het standpunt van de papier- en kartonindustrie wordt veel samengewerkt in de keten en buiten de industrie. Aangezien ketenpartijen en brand owners vaak internationaal opereren, is het Platform Eindproducten ook sterk internationaal georiënteerd en (deels) afhankelijk van internationale financiering. Uiteindelijk is en blijft ons doel de concurrentiepositie van de Nederlandse papier− en kartonindustrie te verstevigen door onder andere nieuwe materialen en producten te ontwikkelen.

Er blijft de komende jaren ruimte voor bulkproducenten, al zal het aantal fabrieken die dat in Nederland produceert beperkt zijn. Voor de meeste bedrijven is er behoefte aan specialisatie en productdiversificatie. Bedrijven moeten flexibeler worden in meerdere opzichten (bijvoorbeeld in productie) om toegevoegde waarde te creëren en zo het gat tussen kosten en verkoop groter te maken. Veel bedrijven investeerden de afgelopen jaren daarom in oppervlaktebehandelingen zodat de productrange kan worden uitgebreid en extra functionaliteiten kunnen worden toegevoegd die voor een deel nu nog downstream in de keten worden gerealiseerd. De verwachting is dat ook de komende jaren vergaande investeringen in oppervlakte-afwerking gedaan gaan worden waarbij naast waterige systemen ook aanvullende technologieën ingezet gaan worden. Zo kan in-huis zoveel mogelijk toegevoegde waarde worden gerealiseerd. Naast investering in technologie betekent dit ook investeren in business- en productontwikkeling, het gebruik van nieuwe lakken, coatings, speciale inkten, cellulosechemie en oppervlakte-afwerking en zo nodig nabewerkingstechnologie.