Loading…

1-2-2018: Masterclass Recycling versus Recyclability

De huidige marktontwikkelingen in verpakkingen laten een verschuiving naar laminaten en multimaterialen zien. Voorgaande KCPK-bijeenkomsten hebben ons geleerd dat de recyclebaarheid van deze (verpakkings)materialen leeft binnen onze industrie. Vanuit onze oudpapierverwerkende bedrijven  hebben we gehoord dat er in toenemende problemen verbonden zijn aan de verwerking van dit soort nieuwe materialen. Tegelijkertijd ontwikkelen productontwikkelaars (ook die van deze zelfde bedrijven/concerns) nieuwe producten die lastiger te recyclen zijn.

Zeker binnen de circulaire economie is de discussie rondom recyclebaarheid belangrijk om ervoor te zorgen dat de kringloop steeds verder gesloten kan worden en dat alle ketenpartners daarbij op één lijn zitten. Recyclebaarheid kan daarbij bekeken worden vanuit het standpunt van de papiermaker, waarbij recycling van oudpapier in de papier- en kartonproductie centraal staat. Aan de andere kant kan het bekeken worden vanuit het oogpunt van productontwikkelaars, waar recyclability een producteigenschap is.

In samenwerking met Stichting Papier Recycling Nederland en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken, organiseert KCPK op 1 februari de Masterclass “Recycling versus Recyclability”. Voor beide termen zijn er op dit moment geen vastomlijnde definities maar aan het eind van de dag is de tweedeling tussen recycling en recyclability en de bijdrage aan de circulaire economie duidelijk vanuit verschillende standpunten.

De ochtend, met als thema Recycling, heeft als doelgroep ons eigen Platform Vezelgrondstoffen, gemeentes, inzamelingsbedrijven, oudpapier-verwerkers en beïnvloeders van beleid en wet- en regelgeving.

De middag richt zich juist op Recyclability, en heeft als doelgroep ons Platform Eindproducten, papierverwerkers en beïnvloeders van beleid en wet- en regelgeving.

De focus van beide sessies is sterk technologisch en vooral gericht op de vele oplossingen die er zijn die problemen in de keten kunnen voorkomen. Naast presentaties zijn er ook de nodige demo’s en monstermaterialen.